הגות יהודית מודרנית 24: מהפליאה אל ההתגלות

איתן אברמוביץ • כא תמוז תשע"ח

המשך העיון בספרו של השל 'אלוהים מבקש את האדם': על ממד הזמן והאירוע כמקום משכנם של האמונה וההתגלות, על האל המתקרב ומתרחק ומסתר פנים, ועל משמעותם של מעמד הר סיני והמקרא.