הגות יהודית מודרנית 3: התגלות ותבונה

איתן אברמוביץ • ד כסלו תשע"ח

עיון בפרק על ההתגלות בספר 'דת התבונה ממקורות היהדות', ודיון על משמעותו של מעמד הר סיני עבורנו, ועל היחס האורתודוקסי אל המסורת.