הגות יהודית מודרנית 3: התגלות ותבונה

איתן אברמוביץ • ד כסלו תשע"ח

עיון בפרק על ההתגלות בספר ‘דת התבונה ממקורות היהדות’, ודיון על משמעותו של מעמד הר סיני עבורנו, ועל היחס האורתודוקסי אל המסורת.

צור קשר

    ישיבת שיח יצחק גבעת הדגן - אפרת, מיקוד: 90435