הגות יהודית מודרנית 4: היחיד והכפרה

איתן אברמוביץ • י כסלו תשע"ח

המשך העיון ב’דת התבונה’ להרמן כהן: הופעתו של היחיד מתוך קבלת האשמה, והכפרה המתאפשרת בעמידתו מול ה’.

צור קשר

    ישיבת שיח יצחק גבעת הדגן - אפרת, מיקוד: 90435