הגות יהודית מודרנית 5: ייסורים ומשיחיות, סיכום הרמן כהן

איתן אברמוביץ • טו כסלו תשע"ח

שיעור סיכום על הרמן כהן: על הקשר שבין קבלת הייסורים לתפיסת המשיחיות ולתפקידו של עם ישראל, וכן על ההתנגדות של כהן לציונות.

צור קשר

    ישיבת שיח יצחק גבעת הדגן - אפרת, מיקוד: 90435