הגות יהודית מודרנית 9: השם וההתגלות

איתן אברמוביץ • א שבט תשע"ח

עיון במגוון מקורות על תפיסת ההתגלות של רוזנצווייג: הקשר בין זמן, דיבור ונוכחות, פירושו של שם ה', ומשמעותו של הממד הדתי של בחשיבה הדיאלוגית.