הגות יהודי מודרנית 6: מבוא לפרנץ רוזנצווייג א

איתן אברמוביץ • ט טבת תשע"ח

פתיחה לסדרת השיעורים על הגותו של פרנץ רוזנצווייג: עיון בפסקת הפתיחה של כוכב הגאולה ובמספר אגרות, על פחד המוות ועל ההישארות בחיים.

צור קשר

    ישיבת שיח יצחק גבעת הדגן - אפרת, מיקוד: 90435