הגות יהודית מודרנית 20: לוינס והליטאיות

איתן אברמוביץ • יז סיון תשע"ח

עיון במאמרו של לוינס על ‘נפש החיים’ ודיון על האופי הליטאי של הגותו, וכן עיון במאמרו על ‘צוואתו של יוסל רקובר’ ודיון על שואה, חילון ואנחנו.

ישיבת שיח יצחק גבעת הדגן - אפרת, מיקוד: 90435