הגות יהודית מודרנית 20: לוינס והליטאיות

איתן אברמוביץ • יז סיון תשע"ח

עיון במאמרו של לוינס על 'נפש החיים' ודיון על האופי הליטאי של הגותו, וכן עיון במאמרו על 'צוואתו של יוסל רקובר' ודיון על שואה, חילון ואנחנו.