הדבר היחיד

משה שריאל • תשע"ב

עיון קצרצר בפרשת נדרים ובשני רעיונות מרכזיים בו. שיח לשבת מטות מסעי.

ישיבת שיח יצחק גבעת הדגן - אפרת, מיקוד: 90435