הדחף העמום 11: יהדות ונצרות (3)

הרב יוסי גמליאל • י"ז כסלו תש"פ

חלק ראשון של עיון באגרת המרכזית שאותה כותב רוזנצוויג רגע אחרי החלטתו "להישאר אפוא יהודי". אגרת זו מציפה שאלות של דואליזם ומוניזם, ומתארת באופן מרתק את הסלעים הקשים שבהם מצא את עצמו רוזנצוויג נאחז כנגד האופציה הנוצרית.