הדחף העמום 2: עובדות החיים (2)

הרב יוסי גמליאל • טו אלול תשע"ט

המשך דיון בחשיבות הממד הביוגרפי בהגותו של רוזנצוויג – הן הממד הביוגרפי שלו, והן המודוס הביוגרפי באופן כללי כמייצר ‘הגות של התנסות’.

צור קשר

    ישיבת שיח יצחק גבעת הדגן - אפרת, מיקוד: 90435