הדחף העמום 6: פילוסופיה ביוגרפית – ראשית השארית

הרב יוסי גמליאל • יב חשון תש"פ

עיינו בכמה מקטעי היומן המוקדמים של רוזנצוויג וזיהינו בהם חיבורים מפתיעים בין התכונות האישיות שלו לבין התשתית היהודית שהו מתחיל לכונן בעצמו.

ישיבת שיח יצחק גבעת הדגן - אפרת, מיקוד: 90435