הדחף העמום 7: פילוסופיה ביוגרפית – דת ומוסר

הרב יוסי גמליאל • יט חשון תש"פ

עיון בפרגמנטים מוקדמים של רוזנצוויג העוסקים בדת ומוסר. טיב עיסוקו של רוזנצוויג בסוגיא נגזר מהדיכוטומיה שהוא מזהה בין קיום מוסרי נטול הבניות, הנוצר “בין אדם לאדם”, לקיום דתי הקיים כהבנייה – “דחף עמום”, בלשונו מן האגרת הקודמת שלמדנו.

צור קשר

    ישיבת שיח יצחק גבעת הדגן - אפרת, מיקוד: 90435