הדחף העמום 8: פילוסופיה ביוגרפית – אל מול ההורים

הרב יוסי גמליאל • כו חשון תש"פ

עיון באגרת של רוזנצוויג, באחרית ימיו, אל אמו, העוסקת בשמו ובעובדה שהוא חש ששמו ניתן לו במקרה, מה שמעיד על "העם-ארציות של מקורו". נוכח תחושת התלישות רוזנצוויג לא מבצע מרד קדוש אלא נצמד באופן מרתק למסמנים שנתנו לו הוריו כדי לייצר מהם צירופים חדשים.