שיחה לפרשת בהעלותך: הדלקת הנרות שבלב

הרב יאיר דרייפוס • תשס"ט

משמעות הדלקת הנר באור המאיר לעצמו. אהבת אהרון ואהבת אברהם.

צור קשר

    ישיבת שיח יצחק גבעת הדגן - אפרת, מיקוד: 90435