ההלכה החיה ומטא הלכה: ממונם של ישראל

הרב אורי ליפשיץ • אדר תשע"ז

מהו יחסה של ההלכה לכספו של היהודי? מתי ההלכה יקרה מכל ממון ומתי היא מתגמשת כדי למנוע הפסד גדול?