ההלכה החיה ומטא הלכה: עבירה לשמה

הרב אורי ליפשיץ • אייר תשע"ז

המשך הדיון על יחסה של ההלכה לממדים חוץ הלכתיים: על עבירה לשמה ויחסה להלכה הנורמטיבית.