הוא לא מעכב

צבי ויינגרטן • תשע"ב

שיח לשבת וירא על הדיון בין הקב”ה לאברהם על סדום -מאיפה העזות להתדיין כך עם הקב”ה, ואולי יש לומר שהקב”ה הביא את הדיון הזה על עצמו…

צור קשר

    ישיבת שיח יצחק גבעת הדגן - אפרת, מיקוד: 90435