הומור תלמודי

איתן אברמוביץ • תשע"ג

שיעור 4- לימוד סוגייה במסכת נידה, ובחינת המתח בין הרצינות והצחוק שבה.

צור קשר

    ישיבת שיח יצחק גבעת הדגן - אפרת, מיקוד: 90435