הומור תלמודי

איתן אברמוביץ • תשע"ג

שיעור 1.

ישיבת שיח יצחק גבעת הדגן - אפרת, מיקוד: 90435