החודש הזה לכם – הרהורים על התחדשות לחודש ניסן

הרב יאיר דרייפוס והרב אבישי שרייבר • כד אדר תשע"ז

עיון בדברי מי השילוח, הרבי מלובביץ והרב שג"ר על ההתפעלות, חוסר הנחת וההתחדשות.