החוק וחופש הדעת

הרב שג"ר • תשס"ו

שיעור בליקוטי מוהר”ן ח, ז-ח

ישיבת שיח יצחק גבעת הדגן - אפרת, מיקוד: 90435