הלכה ומטא-הלכה 10: דעת תורה

הרב אורי ליפשיץ • י"ט אדר ב' תשע"ט

עד היכן מגעת סמכותם של הרבנים? האם יש להשמע להם גם בשאלות של בחירות ופוליטיקה? מה מקומם של הרבנים בשיח הפוליטי?