הלכה ומטא-הלכה 2: על מה נשענת ההלכה?

הרב אורי ליפשיץ • כ"ד טבת תשע"ט

האם דברי חכמים נאמרו בסיני? מהו המקור לסמכותם של חכמים? עיון בשאלות אלה עפ"י שיטות שונות – נבואה, חכמה והתגלות