הלכה ומטא-הלכה 8: קונסרבטיבים ורפורמים, שיעור רביעי

הרב אורי ליפשיץ • ה' אדר ב' תשע"ט

בעזרת מאמרו של הרב שג”ר בספרו “להאיר את הפתחים”, נתחקה אחר ההבדל המדויק בינינו לבין הקונסרבטיבים המתבטא בעיקר בשפה ההלכתית עצמה

ישיבת שיח יצחק גבעת הדגן - אפרת, מיקוד: 90435