הלכה ומשמעות: ברכות השחר

הרב אבישי שרייבר • כט' חשוון תשע"ו

דיבור על משמעותן של ברכות השחר, על המשמעות והייחוד של כול אחת ואחת בנפרד וגם על מקומן יחדיו.