הלכות בית כנסת 3: הריסת בית כנסת

הרב אורי ליפשיץ • 

לימוד סימן קנב. המקור לאיסור נתיצת בית כנסת, ולימוד מתשובותיהם של הציץ אליעזר והאגרות משה בנושא.
בסוף השיעור הרב אורי מדבר על נתיצת בתי הכנסת בגוש קטיף.

צור קשר

    ישיבת שיח יצחק גבעת הדגן - אפרת, מיקוד: 90435