הלכות בית כנסת 3: הריסת בית כנסת

הרב אורי ליפשיץ • 

לימוד סימן קנב. המקור לאיסור נתיצת בית כנסת, ולימוד מתשובותיהם של הציץ אליעזר והאגרות משה בנושא.
בסוף השיעור הרב אורי מדבר על נתיצת בתי הכנסת בגוש קטיף.