הלכות בית כנסת 1: מקום בית הכנסת לאחר החורבן

הרב אורי ליפשיץ • 

סימן קנ בהלכות בית כנסת, הרב אורי עסק בהשתלשות ההיסטורית של הבית כנסת ומה קורה לבית הכנסת לאחר חורבן הבית. מה מקור החובה לבנות בית כנסת? ומהו החיוב להגביה את בית הכנסת.

צור קשר

    ישיבת שיח יצחק גבעת הדגן - אפרת, מיקוד: 90435