הלכות ברכות 2: סימן רב – ברכת מיץ תפוזים

הרב אורי ליפשיץ • 

השיעור עוסק בנושא הטרימא בסימן רב. הסתירה בין הגמרות בנוגע למשקה היוצא מפרות ודיון הלכתי מתי ניתן לברך על מיץ או שיק את ברכת העץ.

ישיבת שיח יצחק גבעת הדגן - אפרת, מיקוד: 90435