הלכות בית כנסת 4: שינוי בית כנסת לבית מדרש

הרב אורי ליפשיץ • 

סימן קנג- לימוד תשובה של הרב הרצוג בדין בית כנסת מעדת התימנים שהשכיר את מקומו לבית מדרש של אשכנזים ורוצה לחזור בו מההסכם. ותשובה של הרב עובדיה על שינוי מעות שהוקדשו לבניית בית כנסת ומקווה.