הלכות תפילה 10: הפסקות בתפילה

הרב אורי ליפשיץ • 

סימן קד הפסקה בתפילה לצורך התפילה או בשביל דברים שבקדושה.

צור קשר

    ישיבת שיח יצחק גבעת הדגן - אפרת, מיקוד: 90435