הלכות תפילה 13: שאילת גשמים חלק ב

הרב אורי ליפשיץ • 

המשך השיעור הקודם, התבוננות בתשובות הפוסקים על חצי הכדור הדרומי, האם במקרה הזה ימישכו לשאול כבני ארץ ישראל או שישאלו בשומע תפילה, דיון על הלכה ומציאות ומנהגים במקרים שונים.

צור קשר

    ישיבת שיח יצחק גבעת הדגן - אפרת, מיקוד: 90435