הלכות תפילה 2: הכנת הגוף לתפילה ועשית צרכים

הרב אורי ליפשיץ • 

סימן צב הרב אורי עוסק בצורך בנקיות ובעשיית צרכים לפני התפילה. באחדות שהיתה בעבר בין המושגים טהרה ונקיון, ובהפרדה בינהם היום והמשמעות שלה בהלכה.

צור קשר

    ישיבת שיח יצחק גבעת הדגן - אפרת, מיקוד: 90435