הלכות תפילה 2: הכנת הגוף לתפילה ועשית צרכים

הרב אורי ליפשיץ • 

סימן צב הרב אורי עוסק בצורך בנקיות ובעשיית צרכים לפני התפילה. באחדות שהיתה בעבר בין המושגים טהרה ונקיון, ובהפרדה בינהם היום והמשמעות שלה בהלכה.

ישיבת שיח יצחק גבעת הדגן - אפרת, מיקוד: 90435