הלכות תפילה 3: כוונה בתפילה

הרב אורי ליפשיץ • 

השיעור עוסק בסימנים צג, צו וצח. השיעור עוסק בשאלה האם הכוונה היא ענין פורמלי או אופק ממשי בתפילה.

צור קשר

    ישיבת שיח יצחק גבעת הדגן - אפרת, מיקוד: 90435