הלכות תפילה 7: תפילת תשלומין

הרב אורי ליפשיץ • 

דיון ביסוד הספונטני של ‘הלוואי יתפלל אדם כל היום כולו’ שעומד בבסיס דברי רבי יוחנן כאשר הוא מחדש את תפילת התשלומין.

צור קשר

    ישיבת שיח יצחק גבעת הדגן - אפרת, מיקוד: 90435