הלכות תפילה 8: נפילת אפים

הרב אורי ליפשיץ • 

דיון בעקבות התפתחות מנהג נפילת אפים בתלמודים ובעדות השונות, האם נפילת אפים היא תנועה של בקשה ותחינה או שיש בה בושה והסתרת פנים בעקבות החטאים.

ישיבת שיח יצחק גבעת הדגן - אפרת, מיקוד: 90435