המאור הקטן

צבי ויינגרטן • 

שיח לשבת בראשית – על האפשרות להתייחס לאמיתות שנכתבו פעם כרלוונטיות להיום, גם אם ברגע הראשון הן לא מסתדרות עם המציאות המדעית שאנו חיים בה.