המנחה ומהותה

יונתן גרינבוים • 

למנחה אופי מוזר, ואולי אין לה אופי כלל. עיון בהלכות החוזרות ונשנות, עם התאמותיה של המנחה לשלל אפשרויות, מוביל לתובנות מעניינות. שיח לשבת צו ולפורים.

ישיבת שיח יצחק גבעת הדגן - אפרת, מיקוד: 90435