המנחה ומהותה

יונתן גרינבוים • 

למנחה אופי מוזר, ואולי אין לה אופי כלל. עיון בהלכות החוזרות ונשנות, עם התאמותיה של המנחה לשלל אפשרויות, מוביל לתובנות מעניינות. שיח לשבת צו ולפורים.

צור קשר

    ישיבת שיח יצחק גבעת הדגן - אפרת, מיקוד: 90435