המסע אל מעבר לעצמיות

גדי פישר • תשס"ח

מסעו של אברהם לפענוח סוד המציאות הופך למסע אל עצמיותו בציווי ‘לך לך’.שיח לשבת לך-לך.

צור קשר

    ישיבת שיח יצחק גבעת הדגן - אפרת, מיקוד: 90435