המקראות והמשניות ברקע 'ברכת הפירות'

הרב נעם סמט • ב אייר תשע"ו

שיעור שני בפרק שישי במסכת ברכות 'כיצד מברכין': עיון במשמעותם של הפירות בספר בראשית, ועל המערכת של 'ברכת הפירות' במשנה.