המראה הגדול הזה

צבי ויינגרטן • תש"ע

בפרשה שמציגה בפנינו את תכנית המתאר של המשכן, ראו חז”ל קושי גדול למשה, ואולי גם לנו. שיח לשבת תרומה

צור קשר

    ישיבת שיח יצחק גבעת הדגן - אפרת, מיקוד: 90435