המראה הגדול הזה

צבי ויינגרטן • תש"ע

בפרשה שמציגה בפנינו את תכנית המתאר של המשכן, ראו חז"ל קושי גדול למשה, ואולי גם לנו. שיח לשבת תרומה