המשיחיות בתורת הרבי מלובביץ'

הרב שג"ר • תשס"ו

שיעור שהעביר הרב שג"ר לרגל ג' תמוז, על המשיחיות כפי שהתבטאה בתורת הרבי מנחם מנדל שניאורסון מלובביץ'.