המשפחה בזוהר

אבישר הר שפי • אדר א תשע"ו

על מקומה של המשפחה בספר הזוהר.