המשפחה בחסידות

זוהר מאור • אדר ב תשע"ו

על תפיסת המשפחה בחסידות – המתח בין חיי המשפחה לבין עבודת השם, והדגש על חברת הגברים.