המשפחה בחסידות

זוהר מאור • אדר ב תשע"ו

על תפיסת המשפחה בחסידות – המתח בין חיי המשפחה לבין עבודת השם, והדגש על חברת הגברים.

צור קשר

    ישיבת שיח יצחק גבעת הדגן - אפרת, מיקוד: 90435