המשפחה בכתבי הרב שג”ר

איתן אברמוביץ • סיוון תשע"ו

עיון בכמה דיונים על המשפחה בכתבי הרב שג”ר: על עידון היצר, נישואין מתוך בחירה והמשפחה כאוונגרד.

צור קשר

    ישיבת שיח יצחק גבעת הדגן - אפרת, מיקוד: 90435