המשפחה בכתבי הרש"ר הירש

אלעד שרייר • כ"ח אדר א תשע"ו

עיון בתפיסותיו של הרש"ר הירש על איש, אשה ומשפחה, בעקבות השפעת ערכי הנאורות.