המשפחה הדתית לאן?

זוהר מאור • סיוון תשע"ו

פתיחה לדיון מסכם על עתידה של המשפחה – האם יש לשמר את הקיים או להתכונן לשינוי?

צור קשר

    ישיבת שיח יצחק גבעת הדגן - אפרת, מיקוד: 90435