הנני

עמיחי רוזנפלד • תשס"ח

על אחריות האדם למעשיו כפי שהדבר משתקף מהלכות ודיני רוצח בשגגה. שיח לשבת מסעי.

צור קשר

    ישיבת שיח יצחק גבעת הדגן - אפרת, מיקוד: 90435