הנפץ שבשפה

הרב אלחנן ניר • ז סיוון תשע"ח

שיעור פתיחה לעיון בספר עזרא: השיבה הציונית לעברית הביאה עמה את ההבנה כי בתוך העברית המתחדשת טמון נפץ דתי. גרשם שלום מחד, והפוסקים החרדים (בעל שבט הלוי והרב משה שטרנבוך) המצדדים בדיבור בייידיש מאידך, מזהים בעברית הרבה מעבר לשפה. על הלא מודע הנחבא בשפה, ועל ההתחדשות המנטלית התלויה במקום, בשפה ובתיאולוגיה.

צור קשר

    ישיבת שיח יצחק גבעת הדגן - אפרת, מיקוד: 90435