היסטוריה של המשפחה 1

ד"ר זוהר מאור • תשע"ג

במסגרת שיעורי ההעשרה למסכת קידושין. שיעור 1- המשפחה המסורתית.